Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

09 października 2015r.

    04 i 05 stycznia 2016r.

    18 kwietnia 2016r. egzamin gimnazjalny dla kl. III z języka polskiego, historii.

    19 kwietnia 2016r. -egzamin gimnazjalny dla kl. III z przed. matematyczno-przyrodniczych.

    20 kwietnia 2016r. -egzamin gimnazjalny dla kl. III z języka nowożytnego.

    02 maja 2016r.

    27 maja 2016r.