Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej W dniu 14 października 2015 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Jak co roku, był to doskonały moment, by docenić codzienny trud pracowników oświaty oraz wszystkich poświęcających swój czas i energię dla celów dydaktyki.

To również okazja do składania życzeń, podziękowań i wszelkich dowodów wdzięczności.

Z tej okazji nauczyciele, pracownicy szkoły zostali obdarowani przez uczniów pięknymi bukietami kwiatów oraz słodkimi upominkami. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wszyscy pracownicy szkoły i oczywiście uczniowie, bez których szkoła nie istnieje. Były wiersze, piosenki i humorystyczne scenki z życia szkoły. Śpiewem i słowem uczniowie pragnęli wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli. Uczniów przygotowała Pani Edyta Rybaczyk – Damiańska.

Dzień 14 października był bardzo ważnym dniem również dla uczniów klas pierwszych. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie.
Pierwszoklasiści zostali przygotowani pod okiem wychowawców p. Małgorzaty Pyszny, Katarzyny Orłowskiej i Magdaleny Mierzejewskiej. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Sylwia Umińska zwróciła się do Pani Dyrektor Marioli Zalewskiej o przyjęcie tej grupy młodzieży do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor – Mariola Zalewska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Ciebie na ucznia Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie – mówiła, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych . Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Następnie uczniowie wszystkich klas pierwszych rozpoczęli konkurencje sportowe, turniej wiedzy oraz mogli wykazać się znajomością kulinarną. Wszystkim uczniom i uczestnikom uroczystości dopisywał humor i uśmiech na twarzy. Na zakończenie zmagań zwycięska klasa IA otrzymała słodka niespodziankę a pozostali uczniowie klas pierwszych otrzymali „czarodziejskie ołówki”.

Na zakończenie uroczystości w prezencie dla wszystkich zebranych zaśpiewała uczennica z klasy IC- Alicja Grzybicka.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.21