„GIMTEAM”

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie od 1 września 2016 r. realizuje Projekt „GIMTEAM”, którego koordynatorem jest pani Iwona Chomentowska, w ramach ścieżki English Teaching Activities, Programu English Teaching. Autorem i fundatorem Programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. Dzięki uczestnictwu w Programie uzyskano dotację, która zostanie przeznaczona na pomoce dydaktyczne dla dzieci, gry, słowniki, nagrody na konkursy czy dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Projekt będzie realizowany do grudnia 2017 w grupie 15 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Wykonawcą Projektu jest Iwona Chomentowska oraz chętni nauczyciele.

Uczestnikami Projektu są:

1. Bartkiewicz Julia
2. Bełdycka Oliwia
3. Boczkowska Angelika
4. Chludzińska Patrycja
5. Czernysz Monika
6. Damięcka Zuzanna
7. Dzwonkowska Karolina
8. Fidura Karolina
9. Korzeb Maciej
10. Łasiewicka Patrycja
11. Mościcka Nicoll
12. Napiórkowska Kamila
13. Suchcicka Klaudia
14. Zalewska Aleksandra
15. Zalewska Wiktoria