Koła zainteresowania

Dzień tygodnia

Godzina

od-do

Ilość godzin

Nazwa zajęć

Sala

Prowadzący

Poniedziałek

12.30-13.15

14.25-15.10

14.30-16.00

14.30-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

14.30-15.10

1

1

1

1

1

1

1

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia dodatkowe z fizyki kl. III

SKS

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z geografii kl. III b

10 A

15

8

22

27

E. Rybaczyk-Damiańska

M. Umińska

R. Grabowski/K. Tyszka

I. Chomentowska

B. Gacioch

E. Aleksandrowicz

M. Borowska

Wtorek

7.15-8.00

7.15-8.00

7.15-8.00

14.25-15.10

14.25-15.10

14.30-16.00

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

1

1

1

1

1

1

1

Koło biologiczne

Koło geograficzne

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego klasy III

Zajęcia dodatkowe dla klas I z matematyki

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas III c

SKS

Koło polonistyczne

Zajęcia wyrównawcze   z j. polskiego w kl. I c

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla klasy II c

Zajęcia dodatkowe z matematyki

10

27

22

9

15

16

5

10A

11

A. Szabłowska

M. Borowska

E. Aleksandrowicz

K. Orłowska

M. Umińska M.

R. Grabowski/K. Tyszka

B. Tyszka

M. Mierzejewska

E. Rybaczyk-Damiańska

E. Chrzanowska

Środa

7.15-8.00

14.20-15.05

14.30-16.00

14.25-15.35

14.20-15.05

14.25- 15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

2

1

1

1

1

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla kl. III

Koło informatyczne

SKS

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

Koło z j.  angielskiego

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

gimnazjalnego  z historii

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. II c

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

gimnazjalnego  z geografii kl. III a

19

8

5

9

27

A. Dobkowska-Kacprzyk

T. Dąbkowski

R. Grabowski/K. Tyszka

S. Dziełak

I. Chomentowska

B. Gacioch

M. Mierzejewska

K. Orłowska

M. Borowska

Czwartek

7.15 – 8.00

14.20-15.05

14.30-16.00

14.25-15.10

14.20-15.50

14.25-15.10

1

1

1

2

1

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Koło ekologiczne

SKS

Koło polonistyczne

Koło muzyczno-plastyczne

Zajęcia dodatkowe z matematyki

27

10

16

29

11

M. Borowska

A.       Szabłowska

R .Grabowski/K. Tyszka

B.       Tyszka

M. Pyszny

E. Chrzanowska

Piątek

7.15-8.00

14.25-15.10

14.25-15.10

1

1

1

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego  dla kl. III

Zajęcia dodatkowe z matematyki  dla kl. I

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

gimnazjalnego  z geografii kl. III c

9

27

A. Dobkowska-Kacprzyk

K. Orłowska

M. Borowska