Nauczyciele

Dyrektor mgr Mariola Zalewskapedagog,

mgr Ewa Aleksandrowicz – język angielski,

mgr Sylwia Dziełak – język angielski,

mgr Edyta Chrzanowska- matematyka, WOS,

mgr Iwona Chomentowska –  język angielski,

mgr Agnieszka Dobkowska-Kacprzyk – język polski, biblioteka,

mgr Radosław Grabowski- wychowanie fizyczne,

mgr inż. Danuta Leszczyńska-chemia, dor. zawodowe, wych. do życia w rodzinie

mgr Magdalena Mierzejewska – historia, język polski,

Ksiądz Wojciech Nitkowski – religia, 

mgr Katarzyna Orłowska- matematyka, 

mgr Małgorzata Pyszny- edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka, plastyka,

 zajęcia artystyczne, technika,

mgr Edyta Rybaczyk – język polski, zajęcia rewalidacyjne 

mgr Anna Szabłowska- biologia, religia, 

mgr Beata Tyszka – język polski, zajęcia rewalidacyjne 

mgr Krzysztof Tyszka – wych. fizyczne,

inż. Tadeusz Dąbkowski- informatyka,  

mgr Marzena Umińska – fizyka, matematyka,

mgr Bogumiła Gacioch – język niemiecki,

mgr Małgorzata Borowska – geografia,

mgr Joanna Popławska – język polski, informatyka,