Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dokumentacja:

DODATKOWE DNI WOLNE

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Regulamin e-dziennik Publiczne Gimnazjum w Czerwinie

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

TESTY KOMPETENCJI

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Program Profilaktyki

Statut Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Regulaminy


Analizy testów kompetencji, egzaminu gimnazjalnego oraz EWD rok szkolny 2016/2017

Egzamin gimnazjalny – Analizy EWD 2014-2016

Egzamin gimnazjalny – EWD część humanistyczna

Egzamin gimnazjalny- EWD język polski

Egzamin gimnazjalny- Prezentacja EWD  przedmioty przyrodnicze

Egzamin gimnazjalny przedmioty matematyczno przyrodnicze – Prezentacja EWD 2016

Egzamin gimnazjalny-EWD historia

ANALIZA EGZAMINU PRÓBNEGO  z historii rok szkolny 2016-2017

Analiza testów kompetencji z historii klasa II rok szkolny 2016-2017

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego – przedmioty przyrodnicze rok szkolny 2016-2017

Egzamin próbny język polski klasa III rok szkolny 2016- 2017

Próbny egzamin  matematyka klasa IIIa

Anaiza testu kompetencji przedmioty przyrodnicze klasy I – I pół 2016-2017

Analiza testu kompetencji z języka angielskiego w klasach II 2016 2017

Próbny egzamin gimnazjalny matematyka- rozkład wyników ogólnopolskich

Próbny egzamin z matematyki – wynik szkoły na tle województwa i Polski

Próbny egzamin z matematyki klasa IIIc- rok szkolny 2016-2017

Analiza testów kompetencji – język polski klasa I

Testy kompetencji z matematyki- raport klasa IIb

Analiza próbnego egzaminu z matematyki -kl.IIIb

Analiza testu kompetencji z języka angielskiego w klasach III 2016-2017

Analiza testu kompetencji z matematyki kl. IIc

Analiza testu kompetencji z matematyki kL.Ib

Analiza testu kompetencji z matematyki kl.IIa


Analizy testów kompetencji, egzaminu gimnazjalnego oraz EWD rok szkolny 2015/2016

ANALIZA EGZAMINU GIMAZJALNEGO Z MATEMATYKI ROK SZKOLNY 2015-2016

ANALIZA EGZAMINU GIMAZJALNEGO Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 2014-2015

Analiza egzaminu gimnazjalnego  z języka angielskiego kwiecień 2015 (003)

Analiza egzaminu gimnazjalnego  z języka angielskiego kwiecień 2015

ANALIZA TESTU KOMPETECJI Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH PIERWSZE PÓŁROCZE KL I 2015-2016

ANALIZA TESTU KOMPETECJI Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH PIERWSZE PÓŁROCZE KL II 2015-2016

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego 2015-2016 przedmioty przyrodnicze

EWD 2013-2015  przedmioty matematyczno-przyrodnicze

EWD 2013-2015  przedmioty przyrodnicze

EWD 2015 MATEMATYKA

EWD_historia

EWD_jpolski

Raport z ewaluacji wewnętrznej- Wymaganie 11: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu zewnętrznego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych;

Raport z ewaluacji wewnętrznej


Międzyszkolny konkurs chemiczny.